Izjava o omejitvi odgovornosti

Hakimian Global LLC ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo (posredno, neposredno, posledično ali kakšno drugo), ki lahko nastane kot posledica, posredno ali neposredno, uporabe katere koli informacije, storitve, povezave ali vsebin oziroma gradiva na tej spletni strani, pa tudi kot posledica nezmožnosti ali neznanja uporabe te spletne strani, ne glede na okoliščine nastanka. Takšna izključitev odgovornosti velja samo v obsegu, ki ga dovoljuje zakon. V primeru, da katerakoli določba v teh Pogojih poslovanja postane neveljavna, to ne bo vplivalo na veljavnost preostalih določb.