Tähelepanu

Hakimian Global LLC ei vastuta mis tahes laadi kahju, (otsene, kaudne vms) eest, mis võib tuleneda otseselt või kaudselt mis tahes teabe, teenuse vms sellel veebilehel sisalduva materjali kasutamisest ilma meie poolt seatud tingimusi arvestamata. Piirangud on seatud selleks, et vastutust saaks kohaldada ainult seaduses ettenähtud korras. Kui mõni osa tingimustes muutub, ei muuda see kehtetuks tingimuste ülejäänud osi.